Eğitim

Eğitim

“Eğitim, ekmek ve sudan sonra, halkın en zorunlu ihtiyacıdır.”

Bir toplumun, bir bireyin kurtuluşu ancak ve ancak eğitimle mümkündür. İyilik Balonu olarak; kaderi yoksulluk olan Afrika ülkelerine geçici yardımlardan çok, kalıcı çözümler üretmenin, kendine yeten, yaşadığı bölgeye yararlı olacak bireyler yetişmesine destek olmanın daha yararlı olacağının bilincindeyiz. Bunun da ancak eğitimle sağlanabileceğinin farkındayız. Bu sebeple, ilim yolundan ilerleyerek, ülkesine fayda sağlamak isteyenlere destek olmayı kaçınılmaz bir vazife olarak görüyor, bu konudaki her desteği çok önemsiyoruz.